top of page

Prosjektet vårt

Tekniske Planar

Etter fleire lange prosessar så har me enda opp med Lundsby Biogass i Danmark som leverandør av anlegget. Dei har bygd mange anlegg i Danmark, Irland og England med tilsvarande vår substrat miks.

 

Det var Lundsby som fekk anlegget på Åna Kretsfengsel til å fungera. Dei har mange referansar og fleire av desse har me vitja. Me har også vore i Sverige og sett på biogass anlegg der og svensk teknologi.

 

I tillegg har me vurdert norske leverandørar med ny teknologi og med denne teknologien har me gjort praktisk test med våre substratar.

Den var ikkje vellukka. Derfor enda med nok ein gong opp med Lundsby som en beste og mest tillitsvekjande leverandøren til oss.

Dei tilbyr oss anlegg som er inklusiv opplæring av driftspersonell og garantiar på 98 % oppetid. Dei har stor tillit i hos konsulentar og fag miljø i Danmark. Dei er alltid ein av to anbefalte.

 

Dagleg leiar i Bioenergi Finnøy A/S har deltatt på internasjonale seminarer bl.a. ved Universitet i Hohnheim i Tyskland og drifts seminar av biogass anlegg i Irland.

Me skal nå byggja ei anlegg som ser slik ut:

anlegg_edited.jpg

Projektet for Finnøy Biogas er sammesat af følgende hovedkomponenter:

 • 1 stk. Brovægte til indvejning af biomasse til og fra anlægget

 • 1 stk. Buffertank til kvæggylle på 500 m3 aktivt volumen

 • 1 stk. Buffertank til slagteri- og fiskeaffald på 200 m3 aktivt volumen

 • 1 stk. Hygiejniseringsmodule

 • 1 stk. Reaktortanke på 4.573 m3 brutto volumen og ~ 3. 950 m3 aktiv volumen

 • 1 stk. Digestat1 lagertank på 500 m3 aktivt volumen

 • 1 stk. Komplet pumpesystem til biomasse

 • 1 stk. Komplet varmesystem inkl. gylle/vand varmeveksler, naturgaskedel og varmepumpe

 • 1 stk. Komplet gasrørføring og gassystem

 • 1 stk. Iltgenerator inkl. kompressor

 • 1 stk. Gasfakler inkl. gasbooster

 • 1 stk. Amin biogasopgraderingsanlæg

 • 1 stk. Biologisk svovlrenseanlæg til CO2 afkast fra opgradering

 • 1 stk. Komplet SCADA-anlæg

 • 1 stk. Separationsanlæg til digestat

 • 1 stk. Byggestyring af jordarbejde

 • 1 stk. Test, idriftsættelse samt oplæring af kommende driftspersonale

 

I dette anlegget inngår hygienisering av deler av substratene. Biogassen skal oppgraderast slik at den biogassen som går inn på Lyse sitt gassnett er biometan. I denne oppgraderingsprosessen så skiljes metan og CO2. CO2’en skal me levera direkte til Lauvnes Gartneri. Dette gir ekstra inntekter samtidig som det gir mykje mindre utslepp av klimagassar til atmosfæren. Heile prosessen i anlegget og hos deltakarar i verdikjeda reduserer klimagass utslepp med ca 4000 tonn Co2 ekvivalentar pr år.

 

Ein anna funksjon i anlegget er separering av bioresten. Det skal gjerast i ein kombinasjon av skrupresse og dekanter. Dette medfører at den fraksjonen som anlegget leverer tilbake til bøndene har halvert innholdet av fosfor. Den fraksjonen som bøndene mottar har mange klima og miljø effektar (sjå eige avsnitt).

bottom of page